Visit Luleå har 250 medlemsföretag. Genom att samverka över branschgränserna skapas synergier och mervärden som leder till tillväxt - hos dig som medlem, och i staden. Därför är vi starkare tillsammans. 

Hur gör vi?

Jo, vi

 • identifierar och hjälper medlemsföretagen att utveckla och paketera attraktiva reseanledningar och köpbara upplevelser.
  Exempel: Biergo och Explore Luleå

 • utvecklar tillsammans med medlemsföretagen koncept, aktiviteter och arrangemang som inspirerar Luleåbor och besökare till att handla, äta, bo i och uppleva Luleå. 
  Exempel: Luleå Citykortet

 • hjälper medlemsföretagen att marknadsföra och synliggöra sina erbjudanden i olika distributionskanaler.
  Exempel: mässor, film, trycksaker, webb och sociala medier

 • hjälper medlemsföretagen att nätverka och bygga relationer som leder till nya affärer och tillväxt.
  Exempel: Visit Luleå Presenterar

 • bygger relationer med möjliga mötesaktörer och synliggör Luleå som mötesstad för att få hit fler konferenser och kongresser.
  Exempel: Kulturskolerådets rikskonferens, Kirurgveckan 2020

 • representerar medlemsföretagen i viktiga frågor, samarbetar med kommunala förvaltningar och deltar i arbetsgrupper och nätverk för att bidra till en attraktiv och funktionell stad.
  Exempel: Köpmantorget och Södra hamnplan

 • arbetar för att det ska vara lätt att resa till och inom destinationen. 
  Exempel: flyglinjer, flygbussar, skyltning

 • deltar i regionala samverkansprojekt och är en del av Swedish Lapland Visitors Board.
  Exempel: Destination Capacity Building in Swedish Lapland (DCB)