Vi jobbar kontinuerligt med att specifikt utveckla förutsättningarna och metoder för hållbar tillväxt hos medlemsföretag för att skapa innovationer och nya reseanledningar till destinationen utifrån nationella och internationella gästers krav, förväntningar och behov. 

Det handlar om exportmogna produkter, reseanledningar och exportmogna företag.

Privatturism och Meetings & Incentive

  • fler nystartade företag
  • fler köpbara aktiviteter
  • tematiska nätverk

Aktiviteterna inom produkt- och affärsutveckling möter efterfrågan på arktisk natur och kultur och stimulerar exportsatsande företag med hjälp av verksamhetsutvecklande aktiviteter, till exempel ASSL - Arctic Spirit in Swedish Lapland; ett affärsutvecklingsprogram i strukturfondsprojektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland.

Exempel:

Biergo en annorlunda historia
Explore Luleå och Äventyrsbutiken Hägglunds