Kalender

Gråzon - inget sär-skilt händer, allt är möjligt

Britt-Lis Lindqvist är bosatt i byn Hjoggböleliden utanför Skellefteå. Efter nästan 20 år som bibliotekarie utbildade hon sig till textilkonstnär på HDK i Göteborg och på Konsthögskolan i Reykjavik.

Lindqvists konstnärliga arbete utgår från vardagserfarenheter och existentiella funderingar. Hon intresserar sig för det sköra, osammanhängande, det lågmälda och svårigheterna i att vara människa i en förvirrande värld.

Något som ofta förekommer i Lindqvists konst är temat gränser och gränslöshet; att gränser överhuvudtaget finns och det omöjliga i att en gång för alla befästa dem.

Lindqvist kallar sina verk för tankefigurer. Hon sätter samman form och färg i ett försök att konkretisera de underliggande strukturer som är gemensamma för tillsynes helt skilda företeelser. Hennes enskilda konstverk bildar tillsammans ett större sammanhållet verk.

Denna utställning har titeln Gråzon. Ett, vid första anblicken, till synes tråkigt ord som Lindqvist försökte ersätta med ett annat. Ordet gråzon insisterade dock och trängde sig på. För Lindqvist framstod först begreppet bara som grått, obestämt avslaget och utan spänning men allteftersom fylldes ordet med för henne relevant innehåll. Hon hittade texter som berörde tillståndet gråzon och såg det intressanta i att befinna sig i mellanrummet av tydligt definierade områden. Hon menar att där – i gråzonen – finns alla möjligheter kvar; paradoxerna, motsättningarna och anomalierna. Där finns det skapande, det levande och det oberäkneliga.

Britt-Lis Lindqvist har länge arbetat främst i broderitekniken petit point. Stygnet i sig har inget eget uttryck – det är anonymt som en pixel och kräver omsorg och precision. Inför denna utställning har hon alltmer övergått till att göra kypfärgade linnetyger. Kypfärgning på linne ger vackra nyanser och möjlighet till många överfärgningar.

Pågår

Lördag 17 jun - söndag 17 sep


Öppettider

Gråzon
Gråzon

Plats

Norrbottens museum
Storgatan 2
97238 Luleå

Vägbeskrivning

Hitta hit