Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Kvällsvisning – INSTÄLLD

den 23 april 2020, 18:00 - 18:30

EU - European Region Development Fund

Kom på en guidad visning där du får veta mer om konsten i de aktuella utställningarna. Visningen tar cirka 30 minuter.

Aktuella utställningar:

GUNILLA SAMBERG

SomKropp – till Marie och Marlene

Vernissage 7 mars kl. 12.00, konstnären föreläser kl. 14.00
I utställningen SomKropp – till Marie och Marlene gestaltar konstnären Gunilla Samberg flickors utsatthet kontra rätten till kropp och liv, fantasi och framtid. Utställningen består av verk i olika tekniker, installationer och objekt. Sambergs utställning tar avstamp i balettflickan Marie Geneviève van Goethems livsöde från slutet av 1800-talet. Marie var dansös vid Parisoperan och konstnären Edgar Degas favoritmodell. Berättelsen knyter an till Metoo-rörelsens »Nu får det vara nog« och utställningen länkar samman förfluten tid och nutid. Samberg vill med utställningen upprätta Maries heder, befria henne och hennes medsystrar från skam och häva
tystnadskulturen för gott. Gunilla Samberg är född 1945, bosatt och verksam i Umeå. Samberg arbetar med en konceptuell utgångspunkt; idéer som gestaltas i performance, installationer, objekt och bilder. Flera offentliga gestaltningar har genomförts under senare år bland annat i Östersund och Linköping. Just nu pågår ett större uppdrag för Uppsala kommuns nya stadshus med invigning 2021. ”Med klimatet, demokratin och feminismen som centrala drivkrafter har hon ständigt varit både före sin tid och mitt i samtiden.” Ur Sara Meidells artikel om konstnären den 21 maj 2019 vid nomineringen till Västerbottens-Kurirens kulturpris 2019.

MARKUS LANTTO

Tider och allmänheter lyser

Markus Lantto är född 1973 och uppväxt i Masugnsbyn i Kiruna kommun och har studerat vid konsthögskolan i Umeå. Idag är han boende och verksam som författare, instrumentbyggare, musiker, konstnär med mera i Trondheim i Norge. På Kronanområdet i Luleå finns hans skulptur Älg i solnedgång sedan september 2019, ett av de senast tillkomna offentliga konstverken i Luleå. Här ges han tillfälle att presentera sig lite mer för oss alla. Vi kan hoppas att konstverket och utställningen blir en nyckel, en ögonöppnare in i vad konsten kan vara och göra med oss och vår omgivning.

ANNA SVENSSON
Färgstark, formstarkt och mönsterfyllt. En explosion av färger, former och mönster visas upp i denna utställning av och med Anna Svensson som kom till Luleå 2018 med sin skulptur Forever Young, det första nya konstverket i den nya stadsdelen Kronandalen. Hon har ända sedan hon gick ut Konsthögskolan gjort en rad offentliga konstgestaltningar, ofta i stor skala. Anna Svensson är född 1973 och idag boende och verksam i Stockholm, och har en lång erfarenhet av både utställningar både runt om i Sverige och internationellt samt gestaltningsprojekt i offentlig miljö i bagaget. Utställningen innehåller måleri och skulptur, men även skisser till vår egen skulptur på Kronanområdet.

OFFENTLIG KONST – VAD ÄR DET?

Många kommuner och landsting arbetar efter principen att en procent av byggkostnaderna vid nybyggnationer och större ombyggnationer/
renoveringar skall anslås till konstinvestering, till konstgestaltning. Det kan handla om inköp av färdiga konstverk som passar för miljö och verksamhet, men ofta också om att konstnärer gör konstverk för en specifik platsmiljö med en viss verksamhet/målgrupp i åtanke. Detta är en utställning som visar upp ett antal exempel på offentlig konst.

Plats
  • Konsthallen
  • Kulturens hus

Öppna karta

Kontaktinformation