Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Lunchvisning

den 17 juni 2020, 12:30 - 13:00

EU - European Region Development Fund

Kom på en givande guidad konstvisning under lunchtid! Du får veta mer om konsten i de aktuella utställningarna. Lunchvisningar tar ca 30 min.

Aktuella utställningar:
Olle Schmidt

Mismatched Stories
En tidstunnel öppnar sig, en tunnel full av frågor.
Just nu befinner vi oss alla i en slags tunnel, högst ofrivilligt och ingen vet när vi kommer ut igen på andra sidan. De senaste månadernas prövningar på samhället lär fortsätta under hela utställningsperioden och kanske betydligt längre än så. Hur kommer samhället se ut sen? Vilka konsekvenser får denna pandemi för våra enskilda liv? Vilka blir konsekvenserna på samhällsnivå? Kommer vi kunna leva och resa som vi gjort innan? Ingen vet. Vi lever i en tid av frågor.

Oväntade möten

Konstnären Olle Schmidt har länge intresserat sig för det oväntade. Han har byggt sin konstvärld på oväntade möten där vad som helst kan hända, närsomhelst. Man skulle kunna se utställningen som en scenografi till en teaterpjäs, en film eller ett dataspel, där de olika motiven samspelar och bildar en helhet. Ofta står gestalterna i målningarna inför val, vägval som kan påverka framtiden och händelseförloppet på olika sätt. Som betraktare kan man på så vis vara medskapare och välja åt målningarnas gestalter och på så vis – i sin fantasi – avsluta konstverken, eller vart fall bygga vidare på berättelserna som utspelar sig däri. Olle Schmidt arbetar i en narrativ bildtradition, men förhåller sig fritt till densamma och blandar friskt mellan klassiska motiv och element ur samtiden. Egna erfarenheter blandas med sekvenser från såväl högt som lågt.

Filosofiska experiment

Målningarna kan ses som filosofiska experiment eller undersökningar av komplexa tillstånd där det sublima och det banala mixas till en ny spännande kontext och en hinna av mystik lägger sig över tillvaron. Gestalterna kan liknas vid aktörer i ett dataspel eller en teaterpjäs där man som betraktare har möjlighet att själv försöka sig på att avsluta historien. Landskapen i målningarna, eller målningarna som sådana kan man möjligen se som en scenografi, alternativt spelplan, till en pjäs utan manus, eller ett spel där reglerna plötsligt ändrats. Gestalterna, uppklädda, avklädda, godmodiga eller missanpassade försöker göra sitt bästa för av situationen och spela ut sina bästa kort. De tredimensionella skulpturobjekten som ingår i utställningen kan möjligen ses som stora spelpjäser. Helheten ter sig en aning skruvad, där färg och form gnisslar lite, färgsjoken skaver och skapar kontraster. Det pyser här och var. Svärta och humor flätas samman och helheten får du vara med och avsluta i din egen fantasi.

Susanne Nygårds

Återkomst

Efter några års frånvaro från konstscenen återvänder Susanne Nygårds och gör sin första utställning i Norrbotten.

Susanne Nygårds återvänder gärna till samma motivkrets och återanvänder ibland äldre målningar och ger dem nytt liv. Tidigare har målningarna vanligtvis befolkats av människor, levande och döda, men efterhand har dessa vandrat vidare och målningarna ter sig allt renare, en högre grad av abstraktion har framträtt. Målningarna blir på så vis också – på ett sätt som inte var avsett från början – en tydlig samtidsmarkör. Några nya konstverk visas i utställningen, men det mesta är producerat länge innan nuvarande läge med en världsomspännande pandemi, konstverken blir ofrivilliga profetior.

Expressivt måleri

Vanligen målar Susanne Nygårds på stora träpannåer vilka hon behandlar med färg och bemålar, skrapar och behandlar brutalt. Spår av detta brukar kunna skönjas i de färdiga målningarna. Ofta finns verkliga händelser och platser i hennes konst, men dessa omvandlas, förvrängs och förstärks. Samma motiv målas många gånger om, repetitionen är viktig. I densamma finns trygghet, där kan också finnas inslag av en meditativ rörelse där medvetandet sjunker in i skapandet av målningarna. Det är ett expressivt måleri, med inslag av såväl naivism som surrealism och romantik. Att vända åter, tillbaks till minnen, platser, sammanhang och samtidigt se det nya växa fram. Växlingen mellan dag och natt. Växlingen mellan årstider, temperament och händelser vilka över tid knyts samman. Det är vad det handlar om, ett uppvaknande, en återkomst till medvetande eller till en plats, en scen, en ateljé, ett sammanhang.

Ljus och färg i fokus

Många gånger utgår konstnären från gamla fotografier i sina målningar, det kan vara såväl egna som andras och ofta är det bilder som hamnat längst ner i lådan, bortglömda, ratade bilder. Det är ljus och färg som står i fokus. Dock handlar det aldrig om avbildning utan om att förmedla och förstärka en känsla och färgen är det centrala. Det finns något som skaver i bilderna, något som gör det lätt att ta dem till sig då de flesta människor bär på sår, ytliga eller djupa, lätta eller svåra, läkta eller oläkta. Lätt och svårt, ett spel mellan motsatser, även gällande färgen, tunt och skirt i motsats mot tjockt och pastost, allt samsas i Nygårds målningar som härmed gör sin återkomst.

Plats
  • Konsthallen
  • Kulturens hus

Öppna karta

Kontaktinformation