Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Sommarvisningar i Konsthallen

den 22 juni 2020, 14:00 till den 7 augusti 2020, 14:30

EU - European Region Development Fund

I sommar bjuder vi in till konstvisningar måndag-fredag kl. 14.00 mellan 22 juni–7 augusti. Vi berättar mer om konstnärerna och konsten i de aktuella utställningarna.


Aktuella utställningar

Olle Schmidt – Missmatched Stories

Konstnären Olle Schmidt har länge intresserat sig för det oväntade. Han har byggt sin konstvärld på oväntade möten där vad som helst kan hända, närsomhelst. Man skulle kunna se utställningen som en scenografi till en teaterpjäs, en film eller ett dataspel, där de olika motiven samspelar och bildar en helhet. Ofta står gestalterna i målningarna inför val, vägval som kan påverka framtiden och händelseförloppet på olika sätt. Som betraktare kan man på så vis vara medskapare och välja åt målningarnas gestalter och på så vis – i sin fantasi – avsluta konstverken, eller vart fall bygga vidare på berättelserna som utspelar sig däri.


Susanne Nygårds – Återkomst

Susanne Nygårds återvänder gärna till samma motivkrets och återanvänder ibland äldre målningar och ger dem nytt liv. Tidigare har målningarna vanligtvis befolkats av människor, levande och döda, men efterhand har dessa vandrat vidare och målningarna ter sig allt renare, en högre grad av abstraktion har framträtt. Målningarna blir på så vis också – på ett sätt som inte var avsett från början – en tydlig samtidsmarkör. Några nya konstverk visas i utställningen, men det mesta är producerat länge innan nuvarande läge med en världsomspännande pandemi, konstverken blir ofrivilliga profetior.

 

Fri entré

Plats
  • Konsthallen
  • Kulturens hus

Öppna karta

Kontaktinformation