2021

Siri Holm - vad stickade hon?

  • Sunderby folkhögskola

Den 12 september 1921 fick kvinnor för första gången utöva sin rösträtt i riksdagsval, så i år firar den allmänna rösträtten 100 år!

I slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet var många kvinnor engagerade i olika föreningar i Luleå som Fruntimmersföreningen, Socialdemokraterna för kvinnor, Rösträttsföreningen för kvinnor, Nykterhetsrörelsens Vita Bandet, Mjölkdroppen och den filantropiska barnföreningen Jultomtens vänner.

En av kvinnorna, folkskollärarinnan Siri Holm blev den första kvinnan att väljas in till stadsfullmäktige i Luleå och den sjätte kvinnan i Sverige att väljas till Stadsfullmäktige. Siri Holm värnade om de minst bemedlade, nykterhet, förbättring av löner, självhushållning med potatisodling och fredsarbete, vilket avspeglades i de beslut som fattades i Stadsfullmäktige vid den här tiden.

För männen i staden var det utmanande att Siri Holm hade starka åsikter om och påverkade viktiga beslut som fattades för staden, dels för att hon var kvinna, dels för att hon deltog i mötena med stickor och garnnystan och formade textila föremål. Vad stickade hon?

Hitta hit