Evenemang

Jubileumsutställning Luleå, Piteå, Torneå 400 år

  • Norrbottens museum

2021 är det 400 år sedan städerna Piteå, Luleå och Torneå fick sina stadsprivilegier. Med anledning av det visas jubileumsutställningen på Norrbottens museum. De tre städernas historia presenteras uppdelat på de fyra århundradena – från 1600-talet när städerna grundades fram till och med 1900-talet. Berättelserna utgår ifrån en person, en händelse, ett föremål och ett foto för respektive århundrade och ort. På Norrbottens museum visas ett antal föremål ur museets samlingar, bland annat systrarna Tegströms dockskåp från 1870-talet. Utställningen har producerats i ett samarbete mellan Norrbottens museum, Piteå museum, Tornedalens museum, Luleå kommun, Piteå kommun, Torneå kommun och Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Adress: Storgatan 2, 97238 Luleå
Telefon: 0920-243502
E-post: norrbottens.museum@norrbotten.se
Webb: norrbottensmuseum.se