Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Vardagen i ett nytt land

den 4 mars 2020 till den 5 april 2020, 00:00

EU - European Region Development Fund

I denna fotoutställning skildrar Gunnar Svedenbäck hur vardagen i ett nytt land kan se ut för immigranter som kommit hit till norra Sverige.

VERNISSAGE onsdag 4 mars klockan 18.00.

Under 2015 ökade invandringen till Sverige markant. Många av de som då kom placerades ut både i större städer och på landsbygden i Norrlands glesbygd och inland.

Miljön som immigranterna hamnar i är väldigt olik den miljö och vardag som de kommer ifrån. Allt är nytt – boende, miljö, klimat, vardag och fritid. Även de kulturella och sociala miljöerna är annorlunda, och inte minst det svenska språket som de saknar i början. Vissa delar i det svenska samhället som för oss är självklara, kan i början vara svåra att anpassa sig till och förstå vikten av.

Syrien, Afghanistan och Eritrea var hemländer man lämnade för att hamna inom Pajala kommun som den första permanenta anhalten. Några blev senare förflyttade till andra orter, eller sökte sig själva söderut.

Inriktningen på bildmaterialet i utställningen har varit att skildra flyktingarnas vardag och hur de upplever den. Jag har försökt fånga spontana och naturliga skeenden och ge en nyanserad bild som är fri från resurser och ekonomiska argument. Jag har velat belysa vardagen ur en annan synvinkel för människorna som tagit sin tillflykt till Sverige.

Syftet med denna bildserie har varit att skildra flyktingarnas vardag i deras nya land – inte att lägga några politiska eller andra värderingar på invandringen.

/Gunnar Svedenbäck

Plats
  • Storgatan 2
  • 97238 Luleå

Öppna karta

Kontaktinformation
Bokning

Gratis