Kalender

Cafékväll på Säljaktsmuseet i Mörön

  • Säljaktsmuseet i Mörön

Ett museum vid Möröhamn som beskriver en del av Möröns och säljaktens historia i Bottenviken. Kaffeservering utomhus.

Kontakt