Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Tillsammans gör vi skillnad

Visit Luleå är ett destinationsbolag som verkar inom besöksnäringen. Vårt uppdrag är att få fler att besöka Luleå. Visit Luleå AB ägs till 49 % av Luleå kommun och 51 % av näringslivet. Intäkterna från näringslivet växlas upp tre gånger av kommunen. För att optimera vårt arbete med att skapa tillväxt har vi organiserat oss i fyra insatsområden; affärsutveckling, destinationsutveckling, marknad och möten.

Visit Luleå har 250 medlemsföretag och tillsammans med dem arbetar vi för att utveckla Luleås utbud och för att göra Luleå till en ännu mer lockande destination, både för mötes- och privatresenärer. Handel är en motor i besöksnäringen och i arbetet med stadsutveckling samverkar vi även med kommunen och andra aktörer. Genom att samverka över branschgränser skapas synergier och mervärden som leder till tillväxt – hos enskilda företag, och i staden.

För att skapa tillväxt arbetar vi med att:

  • Öka kännedom om Luleås utbud, nationellt och internationellt.
  • Stötta företag att skapa reseanledningar.
  • Få hit fler besökare, både mötes- och privatresenärer.
  • Utveckla tillgänglighet, värdskap och handel.
  • Delta i lokala, regionala, nationella och internationella samverkansprojekt.

Vi fokuserar på att attrahera globala resenärer och en del av det arbetet sker via två samverkansprojekt finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden:

  • Business Capacity Development in Swedish Lapland  – syftet är att verka för långsiktig, hållbar tillväxt och ökad kännedom om destinationen. Vi hjälper företag att växa på prioriterade marknader med fler attraktiva produkter.

  • Visit Arctic Europe – syftet är att nätverka över gränserna, öka antal gästnätter och utveckla samt förlänga säsonger för att ytterligare stärka det arktiska området som en hållbar och högkvalitativ året-runt-destination.
EU - European Region Development Fund