Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Luleå i Swedish Lapland – en del av Arktis

Ordet arktis härstammar från grekiska αρκτος, [a'rktos] björn, och namnet brukar därför sägas betyda ”landet som ligger under stjärnbilden den stora björnen (Karlavagnen)”.

En vanlig missuppfattning är att Arktis är en världsdel eller kontinent, precis som sin motpol Antarktis. Men det stämmer inte. Arktis har ingen naturlig gränslinje mot söder och historiskt har många definitioner för Arktis florerat. En del har använt sig av norra Polcirkeln som skiljelinje, medan andra har använt sig av trädgränsen.

De senaste 20–30 åren har begreppet Arktis vidgats till att även inge en viss politisk innebörd och numera är det vanligt att definiera Arktis som de norra delarna av Kanada, Norge, Sverige, Finland och Ryssland, samt hela Island, Grönland och Alaska. Även Norra ishavet, som till stora delar är täckt av packis och drivis, ingår i Arktis.

Befolkningen inom Arktis landområden uppgår till omkring 4–5 miljoner människor, varav ca en tiondel tillhör något av Arktis urfolk – inuiter, aleuter eller samer. Kulturer som är flera tusen år gamla, men som är aktiva och levande än idag.

När du reser till Swedish Lapland, reser du alltså till en del av Arktis och har möjlighet att ta del av invånarnas arktiska livsstil och vardag. Årstiderna, avstånden och klimatet har skapat ett speciellt sätt att leva, där naturen ständigt är i fokus.

Vill du läsa mer om Swedish Lapland och Arktis? 
Pressinformation Swedish Lapland (.pdf)

EU - European Region Development Fund