Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Välkommen som medlem!

Visit Luleå har 250 medlemsföretag. Genom att samverka över branschgränserna skapas synergier och mervärden som leder till tillväxt – hos dig som medlem, och i staden. I Visit Luleå samordnas resurser där bidraget från medlemsföretagen växlas upp mångfalt med en årlig kommunal medfinansiering.

Tillsammans gör vi skillnad.

Medlemsavgift 2019

Du betalar en årlig avgift till Visit Luleå AB. Avgiften baseras på omsättningen för föregående kalenderår enligt tabell nedan.

Omsättning (kr) Avgift

Ideell förening, eller liknande

1 250 kr
1–999 999 2 650 kr
1 000 000–7 999 999 5 600 kr
8 000 000–14 999 999 7 650 kr
15 000 000–29 999 999 12 250 kr
30 000 000–49 999 999 26 500 kr
> 50 000 000 51 000 kr

Medlemsavtal

Adressuppgifter

Kontaktperson(er)

EU - European Region Development Fund