Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Besöksnäringen i Luleå spränger miljardvallen

2018 blev ett rekordår för besöksnäringen i Luleå. Omsättningen är den högsta någonsin.

– Besöksnäringen i Luleå har vuxit kraftigt de senaste åren och fortsätter att öka.
Vi satte ett långsiktigt mål, att 2020 nå en miljardomsättning. Det är otroligt häftigt
att vi redan 2018 nått dit, säger Jenny Hellman, Visit Luleås vd.

Luleå hade 1,7 miljoner turistiska övernattningar 2018. Både nationella och inter-
nationella besökare ökar i antal. Omsättningen inom besöksnäringen fördelar sig på branscherna; shopping, logi, livsmedel, restaurang, transport och aktiviteter.
Besökarna spenderar sina pengar mestadels på logi, restaurang och shopping.
De tre kategorierna utgör 68 procent av den totala omsättningen.

– Att spränga miljardvallen är ett fantastiskt betyg för Luleås besöksnäringsföretag
som arbetat målinriktat under många år, konstaterar Jenny. Samverkan, affärs- och produktutveckling samt exportmognad kännetecknar den resa som företagen gjort. Tillsammans med näringslivet har vi även synliggjort destinationens erbjudanden
och kapacitet, både på nationella och internationella marknader.

Mycket talar för Luleå som besöksmål. Luleå är handelsstaden i norr och med ett
stort och växande hotellutbud kan vi konkurrera med andra större städer. Luleå har
vuxit som mötesstad och allt fler väljer att förlägga sin konferens eller kongress här.
Flygplatsen bara 10 minuter från centrum, tillsammans med närheten till vatten och natur, lättillgängliga aktiviteter och innovativ restaurangkultur, gör Luleå till en spännande destination för såväl affärs- som privatresenärer.

­– Det är mycket tillfredsställande att besöksnäringen fortsätter växa. Det är viktigt för Luleås attraktivitet och gynnar hela Luleås näringsliv. Tillväxten ger också tydliga effekter på stadens ekonomi, säger Niklas Nordström, styrelseordförande för Visit Luleå. Besöksnäringen genererade 55 miljoner kronor i skatteintäkter till Luleå kommun 2018.

Källa: TEM-rapporten (turistekonomisk modell) från Resurs AB som sammanställt SCB-statistik från helåret 2018.

Fakta Visit Luleå AB

Ägande: Luleå kommun 49 %, näringslivet 51 %.
Medlemsföretag: 250 st.
Antal anställda: 8.
Uppdrag: Visit Luleå verkar för att fler besöker Luleå genom marknadsinsatser, destinationsutveckling, affärs- och produktutveckling samt Convention Bureau.

Presskontakt

Jenny Hellman, vd, jenny@visitlulea.se, 070-825 25 14
Maria Wahlberg, kommunikationsansvarig, maria@visitlulea.se, 072-528 29 97

EU - European Region Development Fund