Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Kompetenslyft för handeln

Här hittar du information om Handelsrådets projekt ”Kompetenslyft för handeln” där du som har butik i Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn har möjlighet att ta del av kostnadsfria utbildningar med fokus på digital kompetens.

Läs mer om projektet (.pdf) >>

Utbildningsprogram >>

Ladda ned avsiktsförklaring >>

Nu rustar vi Luleås och regionens handel för framtiden

Idag ställs nya krav på omställning av handeln, allt fler funktioner digitaliseras och en ökande andel affärer görs via internet. Kund- och konsumtionsbeteenden förändras, nya affärsmodeller växer fram och det krävs nya kunskaper och digitala verktyg för att möta framtidens möjligheter.

Nu får Luleås och regionens butiker en unik chans att vässa sina digitala kunskaper tack vare Handelsrådets projekt ”Kompetenslyft för handeln” som erbjuder utbildningar med fokus på digital kompetens.

Projektet finansieras med cirka 30 miljoner kronor via Europeiska socialfonden till kompetensutveckling för handeln i Sverige. Under perioden 2019–2021 ges mindre, svenska handelsföretag upp till och med 49 anställda, möjlighet för såväl medarbetare som ledare och ägare att kompetensutveckla sig under ledning av erkänt duktiga utbildningsleverantörer.

Visit Luleå är en av samarbetsorganisationerna i projektet och vi är stolta över att Luleå är en av ett antal utvalda städer i Sverige som ska verka som en nod för sitt närområde. Att Luleå är en nod betyder att vi har möjlighet att erbjuda handelsföretag i regionen att ta del av projektets utbildningsprogram tillsammans med oss. 

Under våren inleddes projektet med en planeringsfas, då behoven av utbildning identifierades och nu etableras kontakt med de företag som kan vilja medverka via samarbetsorganisationerna på de utvalda orterna. Själva genomförandet påbörjas under hösten med åtta till tio utbildningsmoduler kring viktiga kompetenser i ett digitalt landskap.

Handeln är en stor del av besöksnäringen i Luleå och regionen. För att skapa en attraktiv destination behövs ett bra utbud av butiker som ligger i framkant och hänger med i digitaliseringen inom branschen.

I Luleå är målsättningen tillsammans med Boden, Piteå och Älvsbyn att cirka 30 företag ska ansluta sig.

Helen Rönnholm, Projektledare på Handelsrådet, berättar att de har etablerat samarbeten med ett antal städer runt om i landet. Behoven är stora av den här typen av kompetensinsatser och ett starkt engagemang från den lokala organisationen, i Luleås fall Visit Luleå, har varit avgörande i valet av stad som ska verka som en nod. Målet är att rusta deltagande företag med kompetenser som är kritiska för att de på bästa sätt ska möta det digitala skiftet. Förhoppningen är också att utbildningsinnehållet kommer att användas av hela branschen, även efter det att projektet avslutats.

Birgit Öhlund, Affärsutvecklare på Visit Luleå, välkomnar satsningen som ska stärka och rusta handeln för framtiden. Det är perfekt att handeln får ta del av den unika satsning som nu görs med tanke på den digitala transformation som sker inom branschen. Att få tillgång till den omfattande digitala verktygslåda som Handelsrådet erbjuder i och med projektet ger butikerna möjlighet att växla upp och stå sig starka i takt med den föränderliga marknaden.

Cecilia Lindström, Handelsutvecklare på Visit Piteå, är nöjd över att butikerna i Piteå får möjlighet att delta i projektet för att kompetensutveckla sina företag. De butiker som hänger med på tåget och är beredda att satsa tid och engagemang kommer att bli vinnare i slutändan. Kundernas förändrade attityder och köpbeteenden är något vi måste förhålla oss till och vi behöver befinna oss på samma spelplan som dem. När vi har koll på kunderna kan vi påverka dem att handla både lokalt och hållbart.

För mer information kontakta:
Birgit Öhlund
, Affärsutvecklare Visit Luleå AB
birgit@visitlulea.se, tel 070-529 43 57

Helen Rönnholm, Projektledare Handelsrådet
helen.ronnholm@handelsradet.se, tel 0705-63 31 19

Läs mer om Handelsrådet >>

EU - European Region Development Fund