Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Om besöksnäringen i Luleå

Här kan du läsa mer om besöksnäringen i Luleå. Tveka inte att kontakta oss* om du vill veta mer.

Luleå är en av de ledande destinationerna i norra Sverige mätt i antal besökare. Staden har 1,7 miljoner turistiska övernattningar och en ökande trend av internationella besökare.

Besöksnäringen, som innefattar boende, restaurang, handel, aktiviteter, livsmedel och transport/bensin, är en tillväxtnäring som tillsammans omsätter 1 miljard kronor.

*Från 1 januari 2020 bedrivs Visit Luleås verksamhet i det nya kommunala näringslivsbolaget Luleå Business Region AB.

Luleå som besöksmål:
 • Luleå är regionens ledande handelsstad.
 • Luleå har ett stort utbud av högklassiga restauranger.
 • Luleå har störst hotell- och möteskapacitet i regionen.
 • Luleå har regionens största flygplats inom bara 10 minuters transfertid till centrum.
 • Luleå har ett växande utbud av företag som erbjuder både urbana och naturnära aktiviteter.
 • Luleås läge vid kusten ger förutsättningar för unika upplevelser året om, så också våra årstider med stora kontraster – från snö, kyla och fruset hav på vintern – till sol, värme och midnattsljus på sommaren.

Detta ger utmärkta förutsättningar för en hållbar och långsiktig bearbetning av den nationella och internationella privatrese- och mötesmarknaden.

Fler besökare ger tillväxt
 • Besöksnäringen i Luleå omsätter tillsammans drygt 1 miljard kronor. 
 • Antalet turistiska övernattningar i staden är 1,7 miljoner.
 • Hotellgäster spenderar 457 miljoner kronor och är därmed den viktigaste boendekategorin.
 • Besöksnäringen genererar 55 miljoner kronor i skatteintäkter till kommunen.
Handel är en motor i besöksnäringen
 • 42 % av besöksnäringens omsättning spenderas på restaurang och shopping.
 • De utländska besökarna konsumerar för större summor än de svenska.
  Därför är det positivt för Luleås utveckling att det är de internationella gästerna som ökar allra mest. Enligt Svensk Handel motsvarar utländska besökares ökade konsumtion från föregående år den tillväxt som sker inom e-handeln.
Turistkronan

Omsättningen från alla besökare fördelas på sex områden inom besöksnäringen och benämns som Turistkronan. Omsättningen fördelas enligt följande:

 • Logi* 26 %
 • Shopping 21 %
 • Restaurang 21 %
 • Transport & bensin 17 %
 • Livsmedel 10 %
 • Aktiviteter 5 %.

*I logi ingår hotell, camping, stugbyar, vandrarhem, boende hos släktingar etc.

Källa: TEM-rapporten (turistekonomisk modell) från Resurs AB som sammanställt SCB-statistik från helåret 2018.

EU - European Region Development Fund