Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Swedish Lapland och Arktis

Swedish Lapland

Om du har hamnat på den här sidan är det mest troligt för att du har en del frågor om benämningen ”Swedish Lapland” och varför Luleå räknas till detta – Luleå ligger ju inte i Lappland, tänker du! Nej, det stämmer. Luleå ligger inte i Lappland. Men det är inte heller vad vi på Visit Luleå menar när vi pratar om Swedish Lapland.

Vad är då Swedish Lapland?

Det är helt enkelt ett varumärke som vi inom Luleås besöksnäring och andra destinationer använder för att attrahera framför allt internationella besökare till norra Sverige. Från Skellefteå till Kiruna och allt där emellan pratar kommunerna om det gemensamma varumärket Swedish Lapland.

Varför gör vi så här?

Det finns många fördelar. Men i grund och botten handlar det om att vara konkurrenskraftiga när vi ska sälja in norra Sverige som destination. Vi konkurrerar med hela världen om den globala resenären och det är en otroligt tuff tävling där vi behöver all hjälp vi kan få.

En utländsk besökare vet inte var kommun- och länsgränser går och de är heller inte intresserade av det. Därför är det viktigt att vi kan jobba med exempelvis Boden, Skellefteå och Kiruna för att ta några exempel – vi marknadsför oss som samma region och det stärker vårt varumärke. Jag menar, det skadar inte oss att kunna skryta med Tree Hotel i Harads exempelvis.

Vi arbetar tillsammans med destinationsorganisationen Swedish Lapland Visitors Board som är regionens officiella företrädare för besöksnäringen inom regionen.

Sammanfattning i punktlista
  • Luleå tillhör fortfarande Norrbotten och har inte flyttat till Lappland.
  • Swedish Lapland är ett platsvarumärke för en region som innehåller samtliga Norrbottens kommuner samt Skellefteå och Sorsele. Det är alltså inte samma sak som landskapet Lappland.
  • Anledningen till att Swedish Lapland existerar är för att locka fler internationella besökare till norra Sverige under gemensam flagg.
  • Swedish Lapland Visitors Board är en organisation som företräder destinationerna (kommunerna) i regionen Swedish Lapland och samverkar för att stärka oss.

Arktis

Ordet arktis härstammar från grekiska αρκτος, [a'rktos] björn, och namnet brukar därför sägas betyda ”landet som ligger under stjärnbilden den stora björnen (Karlavagnen)”.

En vanlig missuppfattning är att Arktis är en världsdel eller kontinent, precis som sin motpol Antarktis. Men det stämmer inte. Arktis har ingen naturlig gränslinje mot söder och historiskt har många definitioner för Arktis florerat. En del har använt sig av norra Polcirkeln som skiljelinje, medan andra har använt sig av trädgränsen.

De senaste 20–30 åren har begreppet Arktis vidgats till att även inge en viss politisk innebörd och numera är det vanligt att definiera Arktis som de norra delarna av Kanada, Norge, Sverige, Finland och Ryssland, samt hela Island, Grönland och Alaska. Även Norra ishavet, som till stora delar är täckt av packis och drivis, ingår i Arktis.

Befolkningen inom Arktis landområden uppgår till omkring 4–5 miljoner människor, varav ca en tiondel tillhör något av Arktis urfolk – inuiter, aleuter eller samer. Kulturer som är flera tusen år gamla, men som är aktiva och levande än idag.

När du reser till Swedish Lapland, reser du alltså till en del av Arktis och har möjlighet att ta del av invånarnas arktiska livsstil och vardag. Årstiderna, avstånden och klimatet har skapat ett speciellt sätt att leva, där naturen ständigt är i fokus.

Vill du läsa mer om Swedish Lapland och Arktis? 
Pressinformation Swedish Lapland (.pdf)

EU - European Region Development Fund