Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Stöd till dig som företagare genom Luleå Citykortet

Luleå kommun har beslutat om ett antal insatser för att skapa lättnader och stödja det lokala näringslivet som nu drabbas hårt till följd av coronaviruset. En av insatserna är inköpen av närmare 8 000 Luleå Citykort som ges till samtliga fast anställda i kommunen.

Luleå Citykortet är ett presentkort som gäller i ett hundratal butiker, restauranger, hotell med mera i Luleå centrum. Med anledning av det svåra läget ges nu även du som inte är ansluten till kortet idag möjlighet att kostnadsfritt ansluta din verksamhet för att kunna ta del av detta stöd.

Presentkorten rullas ut i omgångar fram till och med hösten. Presentkorten kommer att vara giltiga i ett år från och med utfärdandedatum.

Vad innebär det att ansluta sig till Luleå Citykortet?

Att din kortterminal aktiveras med en enkel åtgärd för att kunna ta emot betalning med citykortet som är ett Mastercard i botten och hanteras som signaturköp, d.v.s. har inget chip eller pin-kod.

Hur gör jag om jag vill ansluta mig? Kontakta oss via: info@luleabusiness.se

Den anslutning som nu erbjuds är kopplad direkt till det presentkort som denna information omfattar och gäller som längst till presentkortets utgångsdatum.

Får jag inte vara ansluten längre än ett år? När presentkortets giltighetstid gått ut, återgår anslutningen till att endast gälla hos företag som redan har varit anslutna innan denna åtgärd. Mer information om nya anslutningar kommer i ett senare skede.

EU - European Region Development Fund