Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

5 vandringsstigar att prova

Hösten är här, en ypperlig tid för att prova Luleås vandringsleder!

EU - European Region Development Fund

5 vandringsstigar att prova

Ingen av lederna är särskilt svårvandrade, vi har delat in dem i tre nivåer för att ge dig en fingervisning om deras karaktär. Det är dock viktigt att var och en gör sin egen bedömning utifrån vana och fysik.

LÄTT Max 6 kilometer. Tydlig led, inga branta stigningar.
MEDEL 6-10 kilometer. Bitvis kan du eventuellt behöva leta ledmarkering och kuperad terräng kan förekomma.
SVÅR Mer än tio kilometer, du kan behöva leta ledmarkeringar, kuperad terräng kan förekomma.

Fler leder och vår kompletta vandringsguide hittar du HÄR.

Hertsöleden, stadens närmaste gammelskog | 8 kilometer

LÄTT/MEDEL | Vill man uppleva gammelskog nära staden är Hertsölandet ett bra
val. Skogssjön Hersöträsket är ett omtyckt utflyktsmål, det är gott om grillplatser, vindskydd och stigar. Från parkeringen till första raststugan finns en tillgänglighetsanpassad ramp. Halvön Hertsön sträcker sig tio kilometer ut mot havet och erbjuder urskog, myrar och en rik flora.

Från Hertsövägen är det skyltat mot Hertsöträsk. Efter cirka 2 kilometer på skogsväg kommer du fram till parkeringen. Här finns raststuga, grillplats, utedass och brygga. Leden har orangea markeringar och det finns informationsskyltar. Följ spången på den nordöstra sidan av sjön. Så småningom tar spången slut och du följer en stig vid strandkanten (den kan vara blöt). När du har vandrat knappt 2 kilometer från startpunkten viker leden av norrut och lämnar sjön. Nu följer en lätt stigning upp på ett hällmarksområde, NUMMER 1 på kartan nedan. Efter cirka 1 kilometer viker stigen av söderut. Vid nästa stigkorsning kan du göra en avstickare till Lillträsket. Den här lilla sjön är ett gammalt sandtag som har vattenfyllts. I maj samlas grodor och paddor här för att leka. Det kan vara livat när paddor ropar, den vanliga grodan kuttrar och åkergrodan skäller som en liten hund. Tillbaka vid stigkorsningen tar du höger (nordost) och efter cirka 2 kilometer når du havsstranden. Efter någon kilometers vandring längs stranden når du ett vindskydd med grillplats. Kort därefter viker leden tvärt åt höger, upp i skogen igen. Sista kilometern av rundvandringen följer skogsvägen tillbaka till parkeringen. Strax söder om skogsvägen ligger 2. STOR-SKRATTMYRAN, en av Hersölandets myrar där orkidéer och näckrosor växer. I området finns också ugglor, tjäder och järpe.

Kulturhistoria längs fäbodaleder | 10 kilometer

MEDEL | Antnäs by ligger knappt 2 mil söder om Luleå. Längs Fäbodaleden ligger fyra fäbodar, små oaser mitt i skogen. Leden är väl skyltad, informationstavlor finns vid varje fäbod och på stugorna. Grillplatser finns vid alla fäbodar. Dessutom kan du se Antnäs-konstnären Gunnar Hanssons träskulpturer längs leden.

Vid Ica-butiken i Antnäs finns första informationstavlan och inne i butiken kan
du hämta en broschyr med karta. Leden startar vid Sörbyakyrkans klockstapel.
Gå rakt norrut genom byn. Där skogen tar vid finns en grillplats. Fortsätt rakt fram, gå till höger om grillplatsen så ser du strax nästa skylt. Likadana skyltar kommer att visa dig vägen. 1. SKÄRETS FÄBOD kom troligen till under början av 1700-talet och användes under cirka 250 år. Återuppbyggnaden startade i början av 2000-talet och möter dig nu med tre stugor, bastu, brunn och träskulpturer. Stugorna är öppna och i pärmar kan man läsa om upprustningen och livet på fäbodvallen. 2. ORRTJÄRNVALLEN består av fyra stugor och en brunn. Den var den minsta av fäbodarna med fem stugor och ladugårdar. Även här kan du läsa om respektive stuga, deras ägare och andra platser som stugorna har stått på. 3. MITTIVALLEN har idag endast en stuga kvar, men här fanns förr elva stugor, minst tretton ladugårdar och två brunnar. Husgrunder och ruiner finns kvar.

4. KVARNVALLEN är den största fäbodvallen och ligger vid en grusväg. Den härstammar troligen från 1500-talet, hade femton stugor och minst lika många ladugårdar. Idag finns tre stugor (låsta), lek och pysselstuga för barnen, lador och redskap. Kvarnbäcken ringlar sig förbi, den drev på 1700-talet tre mindre kvarnar. En kvarnsten är bevarad och ligger på gräsmattan. Härifrån finns två vägar tillbaka till Antnäs: antingen längs grusvägen eller längs en 100 år gammal skogshuggarled genom skogen. Skogen innehåller sanka partier och leden passerar också myrmark och åkrar. Det finns gott om spångar, men blöta partier kan förekomma däremellan. Sista biten går du i båda fallen genom Antnäs by tillbaka till kyrkan.

Hemberget, med utblick över Ersnäsfjärden | 6 kilometer

LÄTT/MEDEL Hemberget, i den sydöstra delen av byn Ersnäs, bjuder på fina vyer över jordbruks- landskapet och fjärden. Hembergsleden är väl markerad. Plocka en broschyr från lådan vid ledens början och lär dig mer om landskapet, historien och geologin.

Leden börjar vid Elljusspåret. Vägen dit är skyltad från Ralph Lundsten-gården mitt
i Ersnäs by. Välj mellan att gå 3, 4 eller 6 kilometer. 1. SOLDATTORPET Fram till slutet av 1800-talet var bönderna ålagda att underhålla soldater för landets försvar. Fyra/fem hemman bildade en rote som försåg soldaten och hans familj med ett litet jordbruk. I Ersnäs placerades dessa jordbruk på de magrare sandjordarna söder om byn. Soldattorpet är nu flyttat till torget i byn. 2. STENBROTT I våra trakter finns fortfarande stenladugårdar bevarade. Namnet förklaras av att den nedre halvan av byggnaden består av stenblock. Blocken höggs med mycken möda ut ur berget. Titta noga på stenarnas brottsidor så kan du se märken efter de enkla verktygen. Den här typen av stenproduktion pågick en bit in på 1900-talet. 3. SPÅR AV SKOGSBRAND Sommaren 2008 drabbades Hembergets topp av en skogsbrand. Någon hade handskats med elden på ett ovarsamt sätt. Lyckligtvis har naturen en självläkande förmåga. Här har vi ett gott exempel på detta. 4. HEMBERGET OCH LANDHÖJNINGEN För 10 000 år sedan började inlandsisen smälta. Den mark där Ersnäs by är belägen, låg då 190 meter under havsytan. För 5 000 år sedan började ett skär, en berghäll, att visa sig över havsvattnet. Detta var toppen på Hemberget. 5. RASTPLATS Följ pilen. Efter cirka 100 meter kommer du till en rastplats med eldstad och utsiktstorn. Närmast i blickfånget breder ett öppet jordbrukslandskap ut sig och längre bort syns Aleåns mynning och Ersnäsfjärden. 3 kilometersleden kommer direkt upp hit. 6. GRUVAN I början av 1840-talet inträffade något som skulle kunna liknas vid en gruvboom. Inmutningarna gällde guld, platina, silver, koppar och järn. Den första inmutningen gjordes på Hemberget i december 1840. Inmutaren trodde sig ha funnit silvermalm och brytningen började. Utdelningen blev ringa och försöket avbröts. 7. SKOTERSTUGA Under cirka tre månader per år är snötäcket så stabilt att det är möjligt för en snöskoter att ta sig fram. Den lokala snöskoterföreningen äger och nyttjar stugan. 8. FORNMINNE En bit in i lövskogen gjorde arkeologer 1987 en undersökning av en förmodad boplats från stenåldern. Man hittade kvartsavslag och behandlade skärvstenar. För 3 000 år sedan var detta en ö, så det är möjligt att fiskare använde platsen som en tillfällig boplats.

Orkidéer och havsutsikt | 4 kilometer

LÄTT | Jämtön är inte längre en ö, landhöjningen har gjort den till en del av fastlandet, men skärgården är ändå nära. Jämtön sträcker sig från E4 ungefär en mil söderut mot havet. Vid Yttre Kvarnträsket kan du se guckuskon blomma vid midsommar. 

9 kilometer från E4 svänger du vänster in på en skogsväg, Kronkilvägen. En informationstavla visar att du kommit rätt. Efter drygt 200 meter finns en skylt ”naturstig” till vänster. Här kan du parkera. Följ stigen upp till en mast, till vänster ovanför masten ser du ledmarkeringar: stolpar med vitmålad topp. Det finns gott om informtionstavlor som berättar om naturen längs stigen. Snart ser du ett klapperstensfält, 1. BLÄSBERGET, till vänster. Gå gärna upp där så får du fin utsikt mot havet. I söder syns Tirstersöarna och i väster Avasladan och Rånefjärden. På det här klapperstensfältet finns ingen stig så ta det försiktigt. Gå tillbaka till leden och följ den drygt en kilometer så kommer du till 2. YTTRE KVARNTRÄSKET och ORKIDÉLOKALEN. Här växer hela elva arter av orkidéer med olika blomningtid från maj till augusti. Ledmarkeringarna är nu röda och leder fram till Kvarnträskkojan, en rejäl raststuga med bord, bänkar, vedbod och kamin. Utanför finns en eldstad. På tillbakavägen kan du välja att ta vänster vid skylten ”Kronkilvägen”. Stigen går upp över en ås tillbaka till skogsvägen. Ledmarkeringarna är glesare här men stigen är tydlig. Efter 1,5 kilometer längs skogsvägen kommer du tillbaka till naturstigens början.

Fornminnen och bävrar vid vitån | 12 kilometer

MEDEL/SVÅR | En vandring längs den brusande lilla skogsälven. Vitån med bäverhyddor och fornminnen. Var beredd på lite strapatser, i gengäld får du uppleva en varierande, vacker natur- och kulturmiljö. Det går bra att vandra kortare delar av leden också.

Vitån är kommunens längsta vattendrag, ungefär hälften av den hundra kilometer långa skogsälven rinner inom kommungränsen. Ibland slingrar den stillsamt och ibland forsar den mot Vitåfjärden och havet. För att komma dit kör du till Vitå och fortsätter mot Avafors. Vid skylten ”Masugnsruin” tar du vänster in på en skogsväg. Efter 1 kilometer kommer du till en parkering vid fornminnesplatsen Avafors bruk. I området finns husgrunder, slagghögar och en masgnsruin. Tidig sommar är marken täckt av ängsblommor. Ledmarkeringarna är rödmålade klossar, fastspikade på träden. De första kilometrarna går genom björk- och aspskog. Här finns gott om bäver och deras fällda träd syns överallt. Ibland hamnar de över stigen och bildar rena hinderbanan för oss vandrare. Spana längs stranden efter bäverhyddor. Du passerar också ett par mindre områden där man planterat Contortatall, en snabbväxande nordamerikansk art, som inte klarat sig så bra här. De har brutits av och ligger som plockepinn i skogen. Vid Storliden, ungefär halvvägs, finns ett vindskydd och en eldplats på en liten höjd ovanför älven. En liten skogsväg tar dig upp till bilvägen om du vill göra en kortare vandring. Härifrån tar gran- och tallskog över alltmer och du lämnar bävermarkerna. Leden passerar några branta bäckraviner men sedan blir vandringen allt lättare. Efter cirka 5 kilometer finns ännu ett vindskydd, dock vid ett hygge en bit från älven. Du passerar sedan den porlande lilla Persöbäcken. När du kommer till en platt, gles tallskog kan du göra små avstickare mot älven: på några ställen har Vitån grävt sig djupt ner i avlagringarna och bildat branta nipor. Nära Vitåfors finns ytterligare ett vindskydd, vackert beläget några meter från vattnet. Härifrån är det knappt 1 kilometer till parkeringen i Vitåfors.

Det är en fördel att ha två bilar. Parkera den ena i Vitåfors så behöver man inte gå hela vägen tillbaka. Det finns fler vandringsleder i Vitådalen. Bäverstigen är 2 kilometer lång och börjar vid badplatsen intill Storåbron i Vitåfors. Vid Vitåskolan börjar en 4 kilometer lång strövstig till sjön Sladan. Läs mer: www.vitadalen.se