Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Allemansrätten

Inte störa, inte förstöra.

EU - European Region Development Fund

Allemansrätten

Inte störa, inte förstöra.

I den svenska naturen får vi röra oss fritt. Vi får plocka blommor, bär och svamp. Vi får bada, tälta, vandra, cykla, färdas med båt, göra en lägereld och annat som hör friluftslivet till. Allemansrätten är en förmån och en frihet som är beroende av att vi är varsamma och värnar om naturen. Det är inte tillåtet att skada djur, växter eller mark och vi måste visa hänsyn mot markägare och andra människor som vistas i naturen.

Särskilda restriktioner

Fridlysta arter får naturligtvis inte plockas. I naturreservat och nationalparker gäller ofta särskilda regler som begränsar allemansrätten. Det kan också finnas regler kring till exempel hastighetsbegränsningar, vattenskidåkning och att hundar måste vara kopplade. Motorfordon för inte köras på barmark utanför väg.

Fågelskyddsområden

I skärgården finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå iland under vissa tider på året, vanligen 1 maj–1 augusti.

Fiske

I havet är fisket fritt, men det finns regler för hur, när och vad man får fiska. I sjöar och älvar krävs som regel fiskekort.

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbotten har information om naturreservaten: www.lansstyrelsen.se

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa allt om allemansrätten: www.naturvardsverket.se

Om fiske i Luleå kommun: www.lulea.se