Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Gammelstads Kyrkstad - Världsarv

Boka här

EU - European Region Development Fund

Gammelstads Kyrkstad är sedan 1996 upptagen på Unescos världsarvslista och omfattas därmed av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv. Världsarvslistans objekt bär alla unika vittnesbörd om jordens och människans historia. De är omistliga för mänskligheten och måste bevaras för framtiden. Listan omfattar över 900 kultur- och naturmiljöer varav Kinesiska muren, Australiens stora barriärrev och Sveaborg utanför Helsingfors tillhör de mer kända. I Norrbotten finns, förutom Gammelstads kyrkstad, Laponia - Lapplands världsarv och Struves mederianbåge.

Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på de kyrkstäder som finns i norra Skandinavien. Gammelstads mer än 400 stugor, grupperade runt den senmedeltida stenkyrkan, användes under söndagar och stora kyrkhelger, marknader och ting. Här övernattade långväga församlingsbor, som inte kunde återvända hem samma dag p.g.a. restiden. Under 1600-talet grundades staden Luleå vid den gamla kyrkan. I dagens Gammelstad finns en unik blandning av kyrkstugor, åretruntbostäder och offentliga byggnader. Kyrkstugorna nyttjas fortfarande på traditionellt sätt.

För mer information besök hemsidan: www.visitgammelstad.se

Plats
  • Kyrktorget 1
  • 95433 Luleå
  • Sverige

Öppna karta

Kontaktinformation
Bokning

Besök vår webbplats, ring oss eller använd länken nedan för att göra din bokning.

Boka här