Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Hälsans Stig

EU - European Region Development Fund

Promenader för ett friskare Sverige!

Hälsans Stig i Luleå är centralt och vackert belägen runt Skurholmsfjärden. Hälsans Stig används av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts.
Längs slingan finns det parkbänkar som kan erbjuda dig en stunds vila under din vandringstur.
Slingan är 4 km lång.

Karta som visar sträckningen över stigen finns även att få via länken nedan.
Mer information om hälsansstig kan du få via hjärt & lungsjukas riksförbund http://www.hjart-lung.se/globalassets/riksforbundet-dokument/halsansstig/kartor/Lulea_08.pdf
eller https://d125nduhgscjso.cloudfront.net/uploads/production/site/pdf/3207/Lulea_Hertson_2009.pdf

Plats
  • Luleå Kommun
  • 97185 Luleå
  • Sverige

Öppna karta

Kontaktinformation