Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Hembergsleden

EU - European Region Development Fund

Ersnäs är en by med 600 invånare som ligger på ömse sidor av E 4, 20 km söder om Luleå centrum. Någon kilometer söder om byakärnan finns skogs- och bergsområdet Hemberget. I det låglänta norrbottniska kustlandskapet blir detta berg med sina högsta partier på 100 meter över havsytan en markör.

 

På Hemberget och i dess omgivningar anlades 2005 en vandringsled, som döptes till Hembergsleden. Den är i sin fulla längd sex kilometer. Genom förkortande passager finns den också i varianterna tre och fyra kilometer. 2,5 km av leden följer ett elljusspår med lättgången terräng på ett jämnt underlag. I övriga delar består leden av en väl upptrampad stig som i vissa våtmarkspartier är spångad. En kortare sträcka korsar ett klapperstensfält, där underlaget följaktligen är mindre lättgånget. Vanliga sportskor är fullt tillräckligt som fotbeklädnad.

 

Leden går genom en varierad natur med djup skog, öppnare skogspartier, myrmarker och kargt berglandskap. Efter cirka fem kilometer finns en skylt, som visar till en rastplats, 100 meter från leden. Där finns en timrad grill med omgivande bänkar samt ett timrat förråd som fungerar som vedbod. Helt nära rastplatsen finns också ett utsiktstorn. Vid klart väder skymtas i fjärran Gammelstads vita kyrka och SSAB:s stål- och koksverk. Utsikten över det böljande skogslandskapet dröjer sig kvar på näthinnan.

 

Längs leden finns 20 numrerade skyltar. Skyltarna refererar till en tryckt guide (finns i en svensk och en engelsk version), som berättar om företeelser vid respektive punkt. Tonvikten ligger på kulturhistoriska företeelser men även särdrag i naturen uppmärksammas. Guiden är gratis och kan hämtas på kommunens turistinformation i Kulturhuset och i Gammelstad. Den finns också på Ralph Lundstengården i Ersnäs och vid startpunkten i en låda märkt Hembergsleden.

 

Besökare som kommer norrifrån viker av till vänster vid skylten Ersnäs och följer därefter markeringen Hembergsleden som visar vägen genom byn och upp till startplatsen Gläntan. Sträckan från E 4 och upp till Gläntan är cirka 2,5 km.

 

Plats
  • Ersnäs Luleå
  • Sverige

Öppna karta

Kontaktinformation