Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Isbanan

EU - European Region Development Fund

Varje år plogas en isbana från Norra Hamn runt Gültzauudden till Södra Hamn samt vidare ut till Gråsjälören. På senare år har man dessutom gjort avstickare över älven till Bergnäset samt inåt älven mot Mjölkudden. Nedfarter till isbanan finns i Norra Hamn, vid Hälsans Hus samt i Södra Hamn. Nedfarten vid Hälsans Hus är anpassad för funktionshindrade. Oftast är isbanan klar för besökare i slutet på december.

Isbanans sträckning och längd varierar något från år till år. Den sammanlagda längden brukar var ca. 10 km. Med jämna mellanrum längs isbanan finns rastplatser med plats att sitta och fika på eller grilla i lä för vinden. Förutom att åka skridskor eller spark på isbanan kan man också promenera eller jogga. Längs sidorna av isbanan lämnas lite av vägen ospolad för att det inte ska blir så halt att gå.

Plats
  • Fritidsförvaltningen
  • 97185 Luleå
  • Sverige

Öppna karta