Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Kluntarna

EU - European Region Development Fund

Kluntarna har säsongsvis varit befolkat i många hundra år och alltid använts vid fiske och säljakt. Tomtningar, gistgårdsrösen, labyrinter, en kompassros och andra lämningar av mänskliga aktiviteter finns i riklig mängd på Kluntarna.
Kluntarna är ett åskådligt exempel när det gäller skärgårdens växtlighet.
Här finns många av skärgårdens olika naturtyper samlade på ett och samma ställe.
Vissa vadarfåglar ses regelbundet på Kluntarna; större strandpipare, roskarl, rödbena med flera och några hundra meter in i skogen huserar ripor och andra skogsfåglar. Här finns även tobisgrissla och storskarv.
Hela Kluntarna är sedan 1998 naturreservat vilket innebär att stor naturhänsyn ska iakttas av besökare på ön.
Sommartid angör turbåtar ön.

Plats
  • Kultur och fritidsförvaltningen
  • 97592 Luleå
  • Sverige

Öppna karta

Kontaktinformation