Hoppa till navigering Hoppa till innehållet

Småskär

EU - European Region Development Fund

Småskär skänktes till stadens borgare av drottning Kristina 1652. Småskär har långt in på 1900-talet fungerat som ett viktigt fiskeläge. Småskär är en av Luleå ytterskärgårds mest betydade fritidsöar med sina ca 120 fritidsstugor.
Över hela Småskär växer skog med altajgran och här finns intressanta strandängar. Småskär och Finnskär innehåller många fina fågelbiotoper, tjärnar, grunda vikar och gammal naturskog.
Här finns ett 40-tal häckande fågelarter. Vattnen öster om Småskär är Luleå skärgårds mest säkra observationsområde för den som vill se säl.Här finns även fina badplatser samt ett kapell som är det äldsta i Luleå skärgård. Det byggdes redan på 1720-talet och bekostades genom en insamling bland Luleborna. Predikstolen från den tiden finns fortfarande kvar.Fiskeläget i Kyrkviken har troligtvis funnits redan på 1500-talet och dess vackra sjöbodar byggdes på 1700-talet. Sommartid angör turbåt ön.

Plats
  • Kultur och fritidsförvaltningen
  • 97185 Luleå
  • Sverige

Öppna karta

Kontaktinformation