Råneå och Vitå älvdalar ligger i Luleå-, Gällivare-, Jokkmokk- och Bodens kommun. Från foten av Dundret i nordväst till utloppen i Bottenviken i sydost sträcker sig denna rika och outbyggda skatt. Älvdalarnas vida och orörda skogslandskap bjuder in till annorlunda upplevelser och variation.

Djurlivet är rikt. Badplatserna är många – hav, älv, sjö eller pool. Vildmarksäventyr och fina paddlingsvatten lockar, liksom fiskemöjligheter. I Råneå och Vitå älvdalar finns dessutom flera kulturhistoriskt intressanta platser att besöka. Låt äventyren ta tid, det finns gott om läger- och rastplatser att stanna till vid. I området finns också livsmedelsbutiker, tankställen och matserveringar som nyttjas av både bofasta och besökare.

Välj logi efter tycke och smak; skogskoja, stugby, campingplats eller boende med konferensmöjligheter på hotell och i herrgårdsmiljö. Kunniga aktivitetsarrangörer visar gärna områdets aktiviteter och storslagna upplevelser som exempelvis forsränning, jakt och klättring.Under några dagar i augusti är kräftfisket en stor höjdpunkt och familjefest. Råneälvens nedre del har en av Sveriges bästa bestånd av svensk flodkräfta. När skymningen lägger sig lyser små eldar där folk samlas för att värma något gott eller umgås i väntan på nästa burtömning. Kräftorna kokas i dill eller enligt hemligt recept och serveras med goda tillbehör. Kräftkalasen är en efterlängtad tillställning och en perfekt avslutning på sommarsäsongen.

Unik flora och fauna

Floran och faunan längs med älvdalen är unik. Det har registrerats totalt 318 kärlväxter, många väldigt ovanliga, på älvens stränder och bottnar. Artrikedomen är hög. Röd Trollruva, Älvsallat och Ävjepilört hör till några av de mer sällsynta arterna. Förutom ett rikt bestånd av fisk så finns här flodkräfta och flodpärlmussla, strömstare samt bäver och utter. Flera sällsynta växter trivs här, till exempel orkidéer som norna, guckusko och nattviol.

Kräftfisket i Råne älv

Flodkräftan planterades i Råneälven under 1950-talet. Kräftan har bildat en stark stam från havet vid Råneå och uppströms. Under tre kvällar i augusti får du fiska kräftor med inlöst fiskekort i respektive by. Cirka 50 000 kräftor tas upp under dessa dagar då folk går man ur huse för att fiska från strand eller båt. Den svenska flodkräftan i Råneälven har hittills klarat sig från sjukdomen kräftpest. Det är därför viktigt att redskapen som används inte är nyttjade tidigare i andra vatten.

Topp 3 bergstoppar & utsiktsplatser

PÅLBERGET 137 METER Vacker utsikt över Råneälven och Pålträsket. Här finns grottor som är spännande att utforska. 

SNÖBERGET 241 METER Snöberget är ett naturreservat och ett kalottberg; toppen har aldrig påverkats av havsvågornas svallande. Sluttningarna består av kalt berg och mäktiga klapperstensfält som skapats av is och vågor.

STORKROKSBERGET 307 METER Storkrokberget är Luleå kommuns högsta berg som med sin karaktäristiska siluett syns vida omkring i Vitådalen.