12 km

Den här turen är en lättare tur där du cyklar runt centrumhalvön, en del av stadsdelen Örnäset med dess skatepark och den gamla arbetarstadsdelen Svartöstan, som byggdes upp för att malmhamnsarbetare skulle ha bostäder. Den gamla malmhamnen är numera hemmahamn för sjöfartsverkets isbrytare.

Se karta och beskrivning av turen i vår guide ”Cykla i Luleå”.