Se & göra

Kulturens Hus

Kulturens hus är centralt beläget i Luleås Norra hamn med någon minuts gångavstånd till shopping, nöjen och boende. Huset är 14000 m² stort och inrymmer stadsbibliotek, konsthall, turistcenter, konferensfaciliteter, stor och liten konsertsal, multifunktionella foajéer i tre plan samt café och restaurang.

Konsertsalar
Konsertsalarna ger genom flexibla lösningar möjligheter för alla sorters kulturella uttrycksformer. Undantaget är ren teater eftersom kulissmaskineri och sceninklädnad valts bort. Härutöver finns utmärkta förutsättningar för filmvisning (e-bio) och olika konferens- och kongressarrangemang.
Huset är utrustat med ljud- och ljusteknik i toppklass. Trådlöst nätverk är en självklarhet!

Stora scen
Stora konsertsalen har ingångar till parkett en våning över markplan och rymmer ca 1000 personer. Det finns 600-750 platser på parkett och resterande platser finns på balkong eller sidobalkong. Ingångar till balkong ligger två våningar över markplan. Akustiken i den stora salen kan, med ett elektromekaniskt system, varieras i ett spann från 1,9 ned till 1,3 sekunders efterklangstid. Salen kan därutöver vid behov dämpas ytterligare med manuella åtgärder. Visuella avgränsningar i det publika utrymmets storlek kan åstadkommas och dessutom kan ljuset varieras från dagsljus till helt mörkt.

Lilla scen
Lilla konsertsalen är ett i grunden dämpat rum men är utrustad med en s.k. elektroniskt varierbar akustik vilket ger en mycket stor flexibilitet vid användningen av salen. Ingångarna till salen ligger två våningar över markplanet. Upp till 300 personer får plats på antingen teleskopgradäng eller i valfri plangolvsmöblering. Även här finns möjlighet att variera ljuset från dagsljus till mörker.

Närmaste busshållplats:

Smedjegatan

Kulturens Hus Sommar 2 Foto Oskar Lindgren
Johanssons RÖR DSC1866
Kulturens hus in Luleå city center
Kulturenshus Nattfoto Daniel Holmgren
Kulturens Hus Vinter
Kulturens Hus Vinter
Kulturens Hus Ingång

Besöksadress

Skeppsbrogatan 17
971 79 Luleå

Vägbeskrivning

Hitta hit

Liknande destinationer