Öka fiskens möjligheter till överlevnad

Sportfiskare slänger inte fångad fisk på stranden. Avser man inte att ta hem för att äta så återsätter man fisken levande.

Tänk på!

  • Snabbt tillbaka i vattnet för att inte fiskens ömtåliga gälar ska skadas – lägg aldrig fisken på marken.
  • Kroka av fisken försiktigt. Fiska gärna med klämd hulling eller hullinglöst om du planerar att återutsätta fisken.
  • Hantera fisken varsamt för att inte skada fiskens skyddande slemlager, fjäll och hud. Skadas de ökar risken för angrepp av parasiter, bakterier och virus.
  • Lyft fisken försiktigt. Fatta tag i fiskens stjärtfena, om så är möjligt, och stöd under magen vid avkrokning. Kläm aldrig fisken.
  • Hjälp fisken att återhämta sig genom att föra fisken framåt i vattnet för att tillgodogöra sig av det syrerika vatten som då passerar gälarna. Dra inte fisken fram och tillbaka – det kan skada gälarna. Släpp fisken när den börjar sprattla.
  • Undvik köldskador – blaska vatten över fisken vid kallt väder. Frysskador på ögonen gör fisken blind.
  • Fiskar är känsliga för uttorkning. Försök att göra fiskens tid i luften så kort som möjligt.