Glöm inte fiskekort!

Alla beskrivna vatten i vår guide ”Fiska i Luleå”, utom det fria handredskapsfisket till havs, omfattas av krav på fiskekort. Observera att Luleälvens och Råneälvens mynningsområde inte räknas som hav utan ingår i vatten som omfattas av fiskekort. Det är alltid fiskarens ansvar att hålla reda på vilket område man fiskar på, vilka fiskebestämmelser som gäller och vilket fiskekort som behövs.

Fiskekort säljs online på ifiske.se. Där hittar du all information du behöver om säsong, fiskemetoder och begränsningar. 

Särskilda regler gäller för laxfiske i Råneälven. Här krävs förutom särskilt laxfiskekort även gälplomber för avlivning av lax. Läs mer: ranealven.se