Kriterier

Evenemangskalendern tipsar om kommersiella och ideella evenemang, men får inte vara en marknads- eller annonsplats. Att locka besökare med ett evenemang där huvudsyftet är ett annat än själva evenemanget är inte godkänt, exempelvis en butik som bjuder på fika och/eller underhållning i syfte att locka fler kunder.

Uppfyller ert evenemang nedanstående kriterier publicerar vi evenemanget i evenemangskalendern:

 • Evenemanget ska vara av intresse för både besökare och kommuninvånare.
 • Evenemanget ska äga rum inom kommunens gränser.
 • Evenemanget ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten.
 • Ett evenemang publiceras bara om det rör något ”utöver de vanliga erbjudandena eller öppettiderna”.

Detta får inte publiceras:

 • Evenemangstips som kan uppfattas som anstötliga eller de som har rasistiska eller sexistiska budskap.
 • Annonser eller öppettider för företag.
 • Olika former av kurser.
 • Religiösa och politiska evenemang, till exempel gudstjänster eller politiska möten.
  Undantag: Konserter eller öppna aktiviteter i kyrkan är tillåtna. En föreläsning som är öppen för allmänheten, med till exempel en riksdagspolitiker är också tillåten.
 • Upphovsrättsskyddade bilder får inte användas för publicering av evenemang utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Godkännande och publicering av evenemang
Alla evenemang godkänns före publicering utifrån ovanstående regler och kriterier. Godkännande av evenemang sker under Luleå turistcenters öppettider.

Behöver du hjälp?
Arrangörer lägger själva in sina egna evenemang via webbformuläret.
Stöter ni på problem – kontakta Luleå turistcenter så guidar de er.

Inställt evenemang
Det är viktigt att du kontaktar Luleå turistcenter om ditt evenemang ställs in!