Vi har delat in turerna i tre nivåer: lätt, medel och svår. Se dem som en fingervisning. Tidsangivelserna är beräknade för bra väder och en van paddlare. En sträcka som ena dagen är enkel kan plötsligt, när det blåser upp, vara riktigt besvärlig. Kolla sjörapporten och använd gott omdöme!

Lätt:

Turen går nära land, inga överfarter längre än 2 kilometer, dagsetapper max 20 kilometer.

Medel:

Paddling på större fjärdar. Överfarter max 4 kilometer, dagsetapper max 30 kilometer.

Svår:

Paddling utomskärs, överfarter längre än 4 kilometer och dagsetapper över 30 kilometer.

 

Att paddla tillsammans är ett enkelt sätt att öka säkerheten – dessutom blir det roligare!

Se karta och beskrivning av turer i vår guide ”Paddla i Luleå”.