Fritt WiFi finns i stora delar av centrum och i flera av Luleå kommuns offentliga lokaler. Den som vill nyttja kommunens trådlösa WiFi ansluter sig mot LK-GUEST. Ingen inloggning behövs, däremot måste användaren godkänna villkoren. Efter första anslutningen kommer den mobila enheten att ansluta automatiskt när enheten har kontakt med en sändare i kommunala lokaler, förutsatt att WiFi är aktiverad på enheten.