Se & göra

Fäbodaleden

Startplatsen för vandringsleden är i Antnäs, vid Sörbyakyrkans klockstapel. Informationstavla finns vid ICA–affären intill, där man också kan hämta en vandringskarta.

Vandringen tar dig runt längs gamla stigar och vägar förbi fyra Fäbodvallar och är c:a 10,4 km lång. Leden är spångad förbi blöta områden och är väl markerad med vandringsledsskyltar. Du vandrar genom både ny- och gammelskog.

Fäbodvallarna bär på minnen från andra halvan av 1500-talet och stugorna är över 100 år gamla. Flera är öppna för besökare, så titta in och få en inblick i hur livet var på vallen.

Det finns fem grillplatser efter leden: den första i början av leden och därefter vid Skärets fäbod, Orrtjärnvallen, Mittivallen och Kvarnvallen c:a 6 km bort där Kvarnbäcken porlar samt  bord och bänkar är utplacerade.

Första vallen är Skärets fäbod, som just nu håller på att anläggas på ett trevligt och livfullt sätt. Denna vall kom troligen till under början av 1700-talet. Nästa vall efter Din vandring är Orrtjärnvallen som idag består av fyra stugor. Mittivallen ligger c:a 500 meter längre bort och där finns endast en stuga kvar. Man kan skönja ruiner av stugor och lador. Vallen är under uppbyggnad och renovering.

Slutligen kommer du till Kvarnvallen, som var den största fäbodvallen och där fanns även tre skvaltkvarnar. Idag finns ett kvarnhjul som minne från denna epok.

Informationsfolder om Fäbodaleden finns att hämta på Luleå Turistcenter i Kulturens Hus samt på Gammelstad Visitors Center.

Hitta hit