Se & göra

Folket Bio Royal

Folkets Bio är en kulturförening som importerar, distribuerar och visar kvalitetsfilm, långfilm och kortfilm, spel- och dokumentärfilm från hela världen. Folkets Bio bildades 1973 av filmare och publik för att skapa visningsmöjligheter för den svenska filmen producerad utanför de stora bolagen och dess motsvarighet i världen. Sedan dess har vi distribuerat och visat tusentals filmer på biografer över landet. Mångfalden är viktig. Folkets Bios import breddar det ensidiga biografutbudet.

Hitta hit