Se & göra

Hälsans Stig

Promenader för ett friskare Sverige!

Hälsans Stig i Luleå är centralt och vackert belägen runt Skurholmsfjärden. Hälsans Stig används av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts.
Längs slingan finns det parkbänkar som kan erbjuda dig en stunds vila under din vandringstur.
Slingan är 4 km lång.


Mer information om Hälsans Stig kan du få via Hjärt & Lungsjukas Riksförbund.

Hitta hit