Planera

Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Vi arbetar på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett – myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet.

Länsstyrelsens uppdrag är att verka för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor samverkar. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna.