Se & göra

Luleå domkyrka

Luleå domkyrka började byggas efter den stora branden i Luleå stad år 1887. Branden totalförstörde den gamla kyrkan på platsen, Gustafs kyrka, som var från slutet av 1700-talet.

Luleå domkyrka är byggd i tegel i nygotisk stil. När kyrkan invigdes 1893 kallades den Oscar Fredriks kyrka, efter kung Oscar II. År 1904 blev den Luleå domkyrka, i och med att Luleå stift bildades.

Arkitekten som ritade domkyrkan var Adolf Emil Melander, Stockholm. Domkyrkan är korsformig, 54 meter lång och 35 meter bred. Kyrktornet är drygt 60 meter högt.
Arkitekt Knut Nordenskjöld stod bakom den nya utformningen. Väggmålningar och stjärndekor i taket togs bort och hela interiören vitmålades. Rester av den gamla stilen syns fortfarande i kyrkans entréer.

Luleå cathedral in sunlight

Besöksadress

Kyrkogatan 7 C
97232 Luleå
Sverige

Vägbeskrivning

Hitta hit