Se & göra

Rödkallen

I det allra yttersta havsbandet ligger Rödkallen som en utpost mot Finland. Rödkallen är ett fiskeläge och en gammal lotsplats. 1872 byggdes det en fyr av Heidenstam-typ, den är 21,4 m hög och konstruerades av ingenjören Gustav von Heidenstam. Fyren togs ur bruk efter exakt 100 års tjänst 1972 och är idag ett kulturhistoriskt minnesmärke. Heidenstamfyren på Rödkallen är en av de få kvarvarande Heidenstamfyrarna i Sverige. På ön finns också ett vackert kapell och en stor labyrint.

DSC0196

Kontaktinformation