Se & göra

Världsarvet Gammelstads Kyrkstad

Gammelstads Kyrkstad är sedan 1996 upptagen på Unescos världsarvslista och omfattas därmed av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv. Världsarvslistans objekt bär alla unika vittnesbörd om jordens och människans historia. De är omistliga för mänskligheten och måste bevaras för framtiden. Listan omfattar över 900 kultur- och naturmiljöer varav Kinesiska muren, Australiens stora barriärrev och Sveaborg utanför Helsingfors tillhör de mer kända. I Norrbotten finns, förutom Gammelstads kyrkstad, Laponia - Lapplands världsarv och Struves meridianbåge.

Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på de kyrkstäder som finns i norra Skandinavien. Gammelstads mer än 400 stugor, grupperade runt den senmedeltida stenkyrkan, användes under söndagar och stora kyrkhelger, marknader och ting. Här övernattade långväga församlingsbor, som inte kunde återvända hem samma dag p.g.a. restiden. Under 1600-talet grundades staden Luleå vid den gamla kyrkan. I dagens Gammelstad finns en unik blandning av kyrkstugor, åretruntbostäder och offentliga byggnader. Kyrkstugorna nyttjas fortfarande på traditionellt sätt.

Midsummer at Gammelstads Kyrkstad
Northern lights over Gammelstads Kyrkstad
Gammelstads Kyrkstad is a UNESCOs World Heritage Site
Gammelstads Kyrkstad covered in snow
Lights up at Gammelstads Kyrkstad
Gammelstads Kyrkstad in Luleå during summer
Gammelstads Kyrkstad in winter

Kontaktinformation

Telefon: +46 920-457010
E-post: gammelstad@lulea.se

Besök webbplats

Besöksadress

Kyrktorget 1
95433 Luleå
Sverige

Vägbeskrivning

Hitta hit

Liknande destinationer