Var noga med att kontrollera att du fiskar på upplåtna vatten och har rätt tillstånd. Respek­­tera lokala regler, exempelvis för antal fiskar, minimimått, laxplomber.

Några av de arter du har chans att få på kroken:

Lax

Laxen ändrar färgskala beroende på vilken period det är. Den är blank tidigt på säsongen och hanen går in en så kallad lekdräkt under sensommar/höst, då får den en gyllenbrun färg.

Gädda

Gäddan är långsmal med fenorna placerade längst bak och har en platt bred nos och är en utpräglad rovfisk, dess enda naturliga fiende är andra större gäddor. En gädda kan sätta i sig en fisk som är upp till halva dess egen storlek.

Abborre

Abborre är en av de vanligaste fiskarna i svenska vatten och därför en av de mest uppskattade arterna bland fritidsfiskare. Känns lätt igen på de tvära ränderna över kroppen och de röda fenorna samt de två ryggfenorna varav den främsta är taggig.

Öring

Öringen är en strömlinjeformad laxfisk vars utseende varierar mycket beroende på omgivningen. Därav har man traditionellt gjort skillnad på tre sorters öring: havs-, insjö- och bäcköring.

Röding

I Sverige finns flera olika arter röding. Den skiljer sig från övriga laxfiskar genom sina små fjäll, sina ljusa fläckar mot silvrig bakgrund och sin spektakulära röda bukfärg, som blir ännu mer intensiv i samband med leken på hösten.

Harr

Harren känns lätt igen på den stora höga ryggfenan, vilken liksom stjärtfenan skiftar i blågrått, purpur och lila. Kroppens färg varierar från silvergrått till mörk bronslyster.