Lule älv rinner upp i närheten av Sulitelmamassivet vid gränsen mot Norge. Med sin medelvattenföring på 506 kubikmeter vid mynningen är Lule älv den näst vattenrikaste i Sverige. Lule älv byggdes tidigt ut av vattenkraft och idag står älvens 15 kraftverk för nästan 10 % av Sveriges energiproduktion.

Laxfisket som gjorde Lule älv känt redan på medeltiden är idag ett minne blott eftersom älven är så utbyggd för elproduktion. För att kompensera för det förstörda fisket fångas stigande lax och havsöring nedströms Bodens kraftstation med håv. Dessa blir avelsfiskar och nya generationer odlas fram för att sedan sättas ut i älven. Därför finns än idag Luleälvslax och havsöring att fånga i den nedersta delen av älven och i Luleå skärgård.

Se karta och mer information i vår guide ”Fiska i Luleå”.