Kräftfisket i Råne älv

Flodkräftan planterades i Råneälven under 1950-talet. Kräftan har bildat en stark stam från havet vid Råneå och uppströms. Under tre kvällar i augusti får du fiska kräftor med inlöst fiskekort i respektive by. Cirka 50 000 kräftor tas upp under dessa dagar då folk går man ur huse för att fiska från strand eller båt. Den svenska flodkräftan i Råneälven har hittills klarat sig från sjukdomen kräftpest. Det är därför viktigt att redskapen som används inte är nyttjade tidigare i andra vatten.

Håll dig informerad och uppdaterad om regler och hur du ska gå tillväga vid kräftfisket i Råneälven.