400 år. Det är en lång tid! Över tid har Luleå utvecklats från en liten stad med ett fåtal invånare till en levande kommun med över 79 000 invånare. Vi har här samlat några milstolpar i Luleås historia till dig.

Stadsprivilegium

1621 får Luleå stadsprivilegium av Gustav II Adolf. Staden växer de första fem åren med 50 invånare. Så småningom flyttar staden från Gammelstad till sin nuvarande plats.

1653 brinner staden för första gången. Fyra år efter flytten från Gammelstad är halva bebyggelsen ödelagd. Redan 1657 brinner staden igen.

1667 invigs kyrkan. Under 1690-talet råder stor hungersnöd efter missväxtåren.

1716 ryska kosackar härjar i Luleå, plundrar och dödar ett 20-tal invånare.

Luleå 100 år1762 första stora stadsbranden där två tredjedelar av staden brinner upp.

1790-talet inleds bruksperioden med Selets bruk och Melderstein.

1808–1809 Svensk-finska kriget, ryska soldater ockuperar Gammelstad och Luleå, fältsjukan härjar, ryssgraven i Alvik och Gammelstad minner om det.

Luleå 200 år

1857 flyttar länsstyrelsen från Piteå. 

1864 Stadsfullmäktige inrättas.

1883 Malmhamnen på Svartön börjar byggas.

1887 brinner staden igen.

1888 rullar det första malmtåget från Gällivare till Luleå malmhamn. Luleås mest expansiva fas inleds på 1890-talet, befolkningen växer med 1 000 procent mellan 1821 och 1921.

1905 De första vattenledningar börjar dras.

1910 blir lärarinnan Siri Holm Luleås första kvinnliga stadsfullmäktigeledamot. 

Siri Holm. Foto: Henny Tegström, källa: Luleå kommuns bildarkiv.

1914 första världskriget bryter ut, Kronans hästar mönstras framför det gamla rådhuset och i Södra hamn ligger malmbåtsflottan på redden.

Luleå 300 år

1921 Kung Gustav V och drottning Victoria anländer den 11 juni för att uppmärksamma jubileet.

Foto: Henny Tegström, Källa: Luleå kommuns bildarkiv.


1939 andra världskriget bryter ut, Nazi-Tyskland förvarade gods till trupperna i Luleå. Attentatet mot tidningen Norrskensflamman 1940 kräver fem dödsoffer.

1943 tappas järnmalm för första gången vid Norrbottens Järnverk. NJA behöver arbetskraft. Stor bostadsbrist råder.

1950 Malmudden är färdigbyggt med 458 lägenheter.

1954 invigs Bergnäsbron, färjan behövs inte längre.

Foto: Henny Tegström, Källa: Luleå kommuns bildarkiv.

1955 är Shopping klart.

 Foto: Rune Espling, Källa: Luleå kommuns bildarkiv.

1958 Stadshuset står färdigt.

1969 Nederluleå kommun, Råneå kommun och Luleå stad går samman, Luleå kommun bildas.

1971 Luleå tekniska universitet etableras som Sveriges femte tekniska högskola.

1970-80-talet Björkskatan, Hertsön och Porsön byggs.

1976 Stålverk 80 läggs på is.

1988 är den oförglömliga sommaren med VM-seglingarna.

Foto: Göran Wallin, Källa: Luleå kommuns bildarkiv.1996 blir Gammelstads kyrkstad upptagen på UNESCOs världsarvslista över platser värda att bevara och blir därmed ett av Sveriges 15 världsarv.

2011 beslutar Facebook att bygga serverhallar i Luleå.
2019 Luleå kommun har 78 000 invånare.

Luleå 400 år

2021 En bok i två volymer med titeln Luleå – De första 400 åren ges ut. Boken är skriven av historikerna Roine Viklund och Curt Persson, verksamma vid Luleå tekniska universitet.

Text: Katja Güth Laitila | Grafik: Joakim Höggren