En utmanande flerdagarstur till yttersta havsbandet

4 dagar, cirka 83 km

Svårighetsgrad: svår.

Se karta och beskrivning av turen i vår guide ”Paddla i Luleå”.