Ingen av lederna i denna guide är särskilt svår att vandra, men vi har delat in dem i tre nivåer för att ge dig en fingervisning om deras karaktär. Det är dock viktigt att var och en gör sin egen bedömning utifrån vana och fysik.

Lätt:

Max 6 kilometer. Tydlig led, inga branta stigningar.

Medel:

6–10 kilometer. Bitvis kan du eventuellt behöva leta ledmarkeringar, kuperad terräng kan förekomma.

Svår:

Mer än 10 kilometer. Du kan behöva leta ledmarkeringar, kuperad terräng kan förekomma.