Shopping

Junköfiskarna

Den övre delen av Bottenviken har en unik havs- och skärgårdsmiljö eftersom de norrländska älvarna tar med sig fjällvatten ut i havet. Vattnet har därför en låg salthalt, men hög andel mineraler som älvarna tar med från den skandinaviska berggrunden. Älvarnas stora vattenmassor gör att hela Bottenviken omsätts vart tredje år, och skapar en perfekt plats för sötvattenfisken Siklöja. Och det är älvarnas mineraler från bergen, som ger den unika karaktären i Kalix Löjrom.

Laget

Lars och Per – fiskande kusiner som vuxit upp på ön och lärt sig hantverket av sina pappor. Familjen kom hit på 1700-talet, och skickligheten har förfinats över många generationer.

Ulrika – gift med Lars och basar över sköljning, beredning och paketering i processanläggningen. Inflyttad fastlänning som bott på ön i femton år, och den fasta punkten i fiskeläget.

Felicia – nästa generation ledare som sakta tränas för att ta verksamheten framåt, mot en ännu mer hållbar och livskraftig framtid. Dotter till Ulrika.

Tryggve – nestor inom norrländskt löjromsfiske och den drivande kraften bakom att regionen idag kan använda EU:s ursprungsbeteckning SUB för Kalix Löjrom.

Försäljning

Vi säljer färsk och rökt lax, öring, sik och strömming från orten, efter tillgång i Norra Hamn. Tisdag, torsdag och söndag kl 17-19 under sommaren.

Hitta hit