Inte störa, inte förstöra

I den svenska naturen får vi röra oss fritt. Vi får plocka blommor, bär och svamp, bada, tälta, vandra, cykla, färdas med båt, göra en lägereld och annat som hör friluftslivet till. Allemansrätten är en förmån och en frihet som är beroende av att vi är varsamma och värnar om naturen. Det är inte tillåtet att skada djur, växter eller mark och vi måste visa hänsyn mot markägare och andra människor som vistas i naturen.

Särskilda restriktioner

Fridlysta arter får naturligtvis inte plockas. I naturreservat och nationalparker gäller ofta särskilda regler som begränsar allemansrätten. Det kan också finnas regler kring till exempel hastighetsbegränsningar, vattenskidåkning och att hundar måste vara kopplade. Motorfordon för inte köras på barmark utanför väg.

Fågelskyddsområden

I skärgården finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå iland under vissa tider på året, vanligen 1 maj–1 augusti.

Fiske

I havet är fisket fritt, men det finns regler för hur, när och vad man får fiska. I sjöar och älvar krävs som regel fiskekort.

Älgjakt

Jakttiden för älg i Luleå kommun är 1 september–31 januari. Allemansrätten gäller även då – alla har rätt att vistas i skogen. Ibland sätter jaktlagen upp skyltar för att informera om att jakt pågår – älgar kan komma rusande, skott avlossas och hundar skäller. Som alltid gäller det att visa hänsyn, stör inte hundar eller vilt.

 

Läs mer!
Naturreservat: lansstyrelsen.se
Allemansrätten: naturvardsverket.se
Fiskeregler: fiskekort.se