Luleå skärgård

  • Luleå skärgård är förhållandevis grund, medeldjupet är ungefär 10 meter. Det innebär krabb sjö (korta, branta vågor) när vinden friskar i. Det innebär också att grund och stenar kan finnas mitt på en stor fjärd.
  • Vattenståndet påverkas mycket av lufttryck och vindar. Mellan hög- och lågvatten kan det skilja så mycket som 2 meter.
  • Sommartid är sydliga och sydvästliga vindar de vanligaste och skärgårdens alla överfarter påverkas mer eller mindre av dessa vindriktningar. Men nätterna är ljusa och oftast lugna så om det är blåsigt på dagen kan man paddla på natten istället!

Se karta och beskrivning av turer i vår guide ”Paddla i Luleå”.